Tjänster

Vi vill ge dig möjligheten att slippa ha flera leverantörer av IT-, webb- och layouttjänster. Därför har vi samlat all kompetens som behövs för att vara din kompletta leverantör av webblösningar, publiceringsverktyg, layout, reklam och foto m.m under ett och samma tak.

Naturligtvis hjälper vi dig med individuella projekt, men vår styrka är vår bredd. Du har en idé, vi utvecklar koncept, strategi, form och produkt.


Webbproduktion

Alla våra webbkunder nyttjar publiceringsverktyget Agriprim CMS som gör att kunden med enkelhet kan uppdatera sin hemsida helt på egen hand - var som helst.


Projektledning

Vi projektleder IT-relaterade projekt, t ex vid framtagande av nya applikationer och system. Med vår långa erfarenhet kan vi effektivisera projekt och därigenom minska kostnaderna.

Marknadsföring

Du behöver synas. Vi vet var, och hur du skall gå till väga för att nå dina mål.


Design & Profilering

I kundens ögon måste din idé, produkt eller koncept se tilltalande ut och kommunicera på målgruppens nivå. Vi identifierar kraven och tar fram en lösning som når ända fram.


Ljud & bild

Produktfotografering, videofilmning, ljudinspelning, mixning, redigering och retuschering - med mångårig erfarenhet förverkligar vi dina audio-visuella drömmar.