Agriprim AB

Ledstjärnan i vår verksamhet  är den starka övertygelsen om att informationssökning, kunskapsutveckling, kommunikation, marknadsföring och handel avsevvärt kan förenklas och förbättras med hjälp av klok användning av informationsteknik.

Agriprim kombinerar stark teknikkompetens med stort branschkunnande. Tillsammans med nöjda kunder driver Agriprim framgångsrika IT-projekt och erbjuder lösningar för effektiv marknadsföring.

Agriprim AB bildades våren 2000. Verksamheten som IT-konsulter startade redan 1996, men då i liten skala. I augusti 2003 köpte Agriprim AB Sjösten-koncernen i Örebro som bland annat ger ut de rikstäckande branschtidningarna Jordbruksaktuellt (startad 1962) och Skogsaktuellt (startad 2007). I köpet ingick även Sveriges största internetmarknadsplats för begagnade lantbruksmaskiner, maskinmarknaden.se

Agriprim AB är ett privatägt aktiebolag.